Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Mevzuat
Mevzuat
INSPIRE’in Onaylanması

Avrupa Birliği Mekansâl Bilgi Altyapısının kurulması ile ilgili 2007/2/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 14 Mart 2007 tarihli Konsey Direktifi (Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)) 25 Nisan 2007 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. INSPIRE Direktifi, 15 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Uygulama Esaslari
Direktif, üye ülkelerin mekânsal veri altyapılarının Topluluk içinde sınır aşan kapsamda kullanılabilir olmasını sağlamak için belli sayıdaki özellikli konuda (Metaveri, Verilerin Ayrılması, Ağ Hizmetleri, Veri ve Hizmet Paylaşımı, İzleme ve Raporlama) bir dizi uygulama esası getirmiştir.
Bu uygulama esasları Komisyon Düzenlemeleri/Kararları olarak kabul edilmektedir.
Başkanlığını Komisyon temsilcisinin yaptığı ve üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan mevzuat komitesi, bu kararların kesinleşmesi sürecinde yardımcı olmaktadır (komitoloji işlemi). Onaylanarak yürürlüğe girmiş uygulama esasları şunlardır:
• INSPIRE Metaveri Yönetmeliği 03.12.2008
• INSPIRE İzleme ve Raporlama İle İlgili Komisyon Kararı 05.06.2009
• INSPIRE Ağ Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 19.10.2009
Direktif, üye ülkelerin mekansal veri altyapısının Topluluk içinde sınırdan bağımsız kullanıma uygun olmasını temin etmek amacıyla, bir takım alanda Uygulama Esası getirmiştir:
• Metaveri
• Veri Ayrılması
• Ağ Hizmetleri
• Veri ve Hizmet paylaşımı
• İzleme ve Raporlama
Bu uygulama esasları Komisyon Düzenlemeleri/Kararları olarak kabul edilmektedir.
Başkanlığını Komisyon temsilcisinin yaptığı ve üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan mevzuat komitesi, benzer kararların alınması sürecinde yardımcı olmaktadır (komitoloji işlemi).
Taslak Çalisma Gruplari
Taslak Çalışma Grupları, Metaveri, Verilerin Ayrılması, Ağ Hizmetleri, Veri ve Hizmet Paylaşımı, İzleme ve Raporlama alanlarında uygulama esaslarının oluşturulması sürecine katılmak üzere Mekânsal Veri İlgi Toplulukları ve Yasal Olarak Görevlendirilmiş Organizasyonlar tarafından önerilen uzmanlar ile Komisyon tarafından seçilen uzmanlar grubudur.
Bunlar, 9 Mart 2005 tarihinde yayınlanan INSPIRE çağrısına dayalı olarak oluşturulmuş ve bunu takiben Taslak Çalışma Gruplarının gereksinimlerindeki değişim ve uzmanların katılıma devamına göre yenilenerek gelişim göstermiştir.
Taslak Çalışma Gruplarının rolü, kendi konularında sağlanılan referans materyali analiz etmek ve gözden geçirmek, taslak INSPIRE Uygulama Esaslarını oluşturmak ve teknik konularda çelişkiye düşüldüğünde Konsolidasyon Grubuna tavsiyede bulunmaktır.