Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

25 Ağustos 2011

Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi bilgilendirme ve tanıtım toplantısı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Ali KAHRAMAN’ın katılımıyla Bakanlığımız toplantı salonunda 28 Temmuz 2011 tarihinde yapılmıştır.

Kent Bilgi Sistemlerinin standart ilke ve esaslara dayalı olarak yapılmasının sağlanmasını amaçlayan proje; TÜRKSAT A.Ş. yükleniciliğinde ve İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ alt yükleniciliğinde üniversitenin farklı birimlerinden oluşan geniş katılımlı bir ekip tarafından yürütmeye başlanmıştır. Projenin katılımcı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile Konya Özel İdaresi, Denizli Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Belediyesi, Maraş Belediyesi, Fatih Belediyesi, Pendik Belediyesi, Alanya Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi ve İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi, İişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası AŞ ve Türkiye Belediyeler Birliği'nden temsilcilerinden oluşan bir yönlendirme ve izleme grubu oluşturulmuştur. Yönlendirme ve İzleme Grubunun ilk toplantısı olma özelliğini taşıyan ve projenin amacı, süreci ve paydaşlarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı ayrıca kurumlarda yapılacak analiz formlarının ve analiz yapma yönteminin tartışıldığı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı 28 Temmuz 2011 tarihinde Bakanlığımız toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir

Müsteşar Yardımcısı Mehmet Ali KAHRAMAN’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda; ilk olarak projenin amacı süreci ve iş paketlerinin tanıtıldığı sunum, Genel Müdürlüğümüz Uygulama ve Koordinasyon Dairesi Başkan V. Süleyman Salih BİRHAN tarafından yapılmıştır. Bu sunumun ardından proje alt yüklenicisi İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU projede gelinen aşamayı sunmuştur. Daha sonra ise toplantıya katılan proje paydaşlarının tümünden projeye ilişkin görüş ve öneriler alınmıştır.  Paydaş olarak katılan katılımcılar, söz konusu projenin önemli bir boşluğu doldurduğunu, kent bilgi sistemleri ile ilgili standartların belirlenmemiş olmasının yarattığı sorunların çözümü konusunda önemli katkılar sağlayacağını dile getirmişlerdir. Ayrıca kurumlarında yapılacak analizler için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, analizlerin kurum yöneticileri ve çalışanları ile yüz yüze yapılacak görüşmeler yöntemiyle yapılmasının olumlu ve detaylı sonuçlar elde etmek açısından önemini belirtmişlerdir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır