Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Inspire Yol Haritası

GELİŞMELER/OLAYLAR
ÖNEMLİ TARİHLER


15.Mayıs.2007 INSPIRE Direktifinin Yürürlüğe Girmesi
15.Ağustos.2007 INSPIRE Komitesinin Kurulması
14. Mayıs .2008 INSPIRE Uygulama Kuralları (IR) Komitesine, metaverinin oluşturulması ve güncellenmesine yönelik görüşlerin bildirilmesi
03. Aralık.2008 INSPIRE Metaveri Yönetmeliğinin Kabulü
19. Aralık.2008 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine izleme ve raporlama konusundaki görüşlerin bildirilmesi
19. Aralık.2008 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine keşif ve görüntüleme hizmetleri konusundaki görüşlerin bildirilmesi
24.Aralık.2008 INSPIRE Metaveri Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi
15.Mayıs.2009 Direktif koşullarının üye ülkelerce yürürlüğe konulması
05. Haziran.2009 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine , AB Topluluğu kurum ve kuruluşlarının mekânsal veri set ve hizmetlerine ulaşım haklarının yönetilmesine ilişkin görüşlerin bildirilmesi
05.Haziran.2009 INSPIRE izleme ve raporlama çalışmasıyla ilgili Komisyon Kararı’nın Kabulü
19.Ekim.2009 Ağ Hizmetlerine ilişkin (Keşif ve Görüntüleme) INSPIRE Yönetmeliğinin Onaylanması
14. Aralık.2009 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine, dönüştürme hizmetlerine ilişkin görüşlerin bildirilmesi
14. Aralık.2009 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine indirme(yükleme) hizmetlerine ilişkin görüşlerin bildirilmesi
14.Aralık.2009 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine mekânsal veri gruplarının birlikte çalışabilirliği ve Ek 1’de yer alan mekânsal veri temalarına ilişkin hizmetlere yönelik görüşlerin bildirilmesi
29.Mart.2010 Üye ülkelerin mekânsal veri grup ve hizmetlerine uyumlandırma koşulları altında AB kurum ve kuruluşlarının erişimine yönelik yönetmeliğin onaylanması
19.Nisan.2010 Üye ülkelerin mekânsal veri grup ve hizmetlerine uyumlandırma koşulları altında AB kurum ve kuruluşlarının erişimine yönelik yönetmeliğin yürürlüğe girmesi
Haziran 2010 INSPIRE , Mevzuat Değişiklik Komitesine, mekânsal veri grupları ile Ek 1’de yer alan kod listesindeki mekânsal veri tema hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğine ilişkin yönetmelikle ilgili görüşlerin bildirilmesi
15.Aralık.2010 EC 976/2009 nolu (ağdan) yükleme hizmetleri ile dönüştürme hizmetlerine ilişkin yönetmelik değişikliğinin onaylanması
Aralık 2010 Ek 1’de yer alan kod listesindeki mekânsal veri tema hizmetlerinin birlikte çalışılabilirliğine ilişkin INSPIRE Yönetmelik değişikliğinin onaylanması
Aralık 2010 Mekânsal veri grupları ile Ek 1’de yer alan mekânsal veri tema hizmetlerinin birlikte çalışılabilirliğine ilişkin INSPIRE yönetmeliğinin onaylanması
Mayıs 2012 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine, Ek 2 ve 3’te yer alan mekânsal veri temalarına yönelik hizmetler ile mekânsal veri gruplarının birlikte çalışabilirliğine ilişkin görüşlerin bildirilmesi
Haziran 2012 INSPIRE Uygulama Kuralları Komitesine, başvurulan mekânsal veri hizmetlerine uygunluk veren hizmetlere ilişkin görüşlerin bildirilmesi


UYGULAMALAR


15.Mayıs.2010 İzleme ve raporlama hakkındaki hükümlerin uygulanması
03.Aralık.2010 Ek 1 ve 2’de yer alan mekânsal veri grup ve hizmetlerine ilişkin metaverilerin hazır hale gelmesi
30.Haziran.2011 AB Genelinde Komisyon bir cografi portal kuracak ve işletecektir.
19.Ekim.2011 Üye ülkelerin mekânsal veri grup ve hizmetlerine yeni düzenlemeler için uyumlandırma koşulları altında AB kurum ve kuruluşlarının erişimine yönelik yönetmeliğin uygulanması
09.Kasım.2011 Keşif ve görüntüleme hizmetlerinin kullanıma hazır hale gelmesi
Haziran 2012 Ek 1’de yer alan yeni derlenmiş ve geniş bir alanda yeniden yapılandırılmış veri gruplarının hazır hale gelmesi
Aralık 2012 Dönüştürme hizmetlerinin kullanıma hazır hale gelmesi
Aralık 2012 Yükleme hizmetlerinin kullanıma hazır hale getirilmesi
19.Nisan.2013 Üye ülkelerin mekânsal veri grup ve hizmetlerine mevcut düzenlemeler için uyumlandırma koşulları altında AB kurum ve kuruluşlarının erişimlerine yönelik yönetmeliğin uygulanması
03.Aralık.2013 Ek 2’de yer alan mekânsal verilere ilişkin metaverilerin hazır hale getirilmesi
Aralık 2014 Ek 2 ve 3’te yer alan yeni derlenmiş ve kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmış veri gruplarının hazır hale gelmesi
Haziran 2017 Ek 1 için uygulama Kurallarına uygun Ek 1’de yer alan diğer mekânsal veri gruplarının kullanıma hazır hale gelmesi
30.Mayıs.2019 Ek 2 ve 3 için uygulama kurallarına uygun Ek 2 ve 3’deki diğer mekânsal veri gruplarının kullanıma uygun hale gelmesi