Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Inspire Nedir?

Inspire Nedir?


2019 yılında tamamlanacak bir süreçte farklı uygulama asamalarını içeren INSPIRE direktifi 15 Mayis 2007 tarihinde yürürlüğe girmistir.
INSPIRE direktifi, Avrupa Parlamentosu mekânsal veri altyapısını oluşturmayi amaçlamaktadır.
Bu durum Avrupa içinde çevreyle ilgili mekânsal verilerin kamu kurumları arasında paylasılmasına ve mekânsal bilgilere kamusal erişimin daha kolay hale gelmesine olanak taniyacaktir.
Avrupa Mekânsal Veri Altyapisi, sınırları aşan bir politikanın olusturulmasına yardımcı olacaktır.
Bu yüzden Direktifin kapsadığı mekânsal veri yaygın olup,çok çesitli başlık ve teknik temaları kapsamaktadır. INSPIRE bir dizi ortak ilkeye dayanmaktadır:
• Veri yalnız bir kez toplanılmalı ve en etkin şekilde saklanacağı yerde tutulmalıdır.
• Avrupa içindeki farklı kaynaklardan gelen muntazam verinin bir araya getirilmesine çok sayıda kullanıcı tarafindan uygulamalarda paylaşılmasına olanak sağlamalıdır.
• Belirli bir katman/ölçekte toplanan veri diger tüm katman/ölçeklerde paylasılabilmeli, arastırmalar için ayrıntılı olmalı, stratejik amaçlar için genel özellikler içermelidir.
• Iyi bir yönetişim için her düzeyde ihtiyaç duyulan cografi bilgiye kolaylıkla ve seffaf bir sekilde erisilebilmelidir.
• Hangi cografi bilgilere ulaşılabileceği, istenilen amacı karşılamak için nasıl kullanılacağı ve hangi şartlar altında elde edilebileceği ve istifade edilebileceği bilgisine kolaylıkla ulaşılabilmelidir.