Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Inspire Direktifi(2007/2/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve 14 Mart 2007 Tarihli Konsey)