Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Hizmet Yönetim Sistemi Politikamız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü altındaki Bilişim Ağları ve Sistem Dairesi Başkanlığı ile Yazılım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’nin, BT Servis Yönetimine ilişkin politikası:

• BT servislerinin sunulması sırasında, proaktif yaklaşımı artırmak,

• BT servislerinin sunulduğu iş birimlerini anlamak ve iş birimleriyle ilişkileri artırmak,

• BT servislerini daha ölçülebilir kılmak, bu sayede daha rasyonel kararlar verebilmek,

• Servis seviyesi ölçütlerini (metriklerini) gözden geçirmek, müşteriden gelen bildirimler ve toplanan veri ışığında gerekiyorsa ölçütleri değiştirmek,

• Müşterilerle düzenli olarak servis toplantıları düzenlemek, bu toplantılardan iyileştirme için fikirler toplamak,

• Sürekli olarak servis yönetim sisteminin etkinliğini iyileştirmek,

• Var olan süreçleri zenginleştirmek ve onları ISO/IEC 20000-1’de belirtilen süreçlerle paralel hale getirmek,

• ISO/IEC 20000-1 sertifikasını almak ve bunu sürdürmek,

• Yasa ve Yönetmeliklerin gerekleri ile sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek.