Hizmet Yönetim Sistemi Politikamız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü altındaki Bilişim Ağları ve Sistem Dairesi Başkanlığı ile Yazılım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’nin, BT Servis Yönetimine ilişkin politikası:

• BT servislerinin sunulması sırasında, proaktif yaklaşımı artırmak,

• BT servislerinin sunulduğu iş birimlerini anlamak ve iş birimleriyle ilişkileri artırmak,

• BT servislerini daha ölçülebilir kılmak, bu sayede daha rasyonel kararlar verebilmek,

• Servis seviyesi ölçütlerini (metriklerini) gözden geçirmek, müşteriden gelen bildirimler ve toplanan veri ışığında gerekiyorsa ölçütleri değiştirmek,

• Müşterilerle düzenli olarak servis toplantıları düzenlemek, bu toplantılardan iyileştirme için fikirler toplamak,

• Sürekli olarak servis yönetim sisteminin etkinliğini iyileştirmek,

• Var olan süreçleri zenginleştirmek ve onları ISO/IEC 20000-1’de belirtilen süreçlerle paralel hale getirmek,

• ISO/IEC 20000-1 sertifikasını almak ve bunu sürdürmek,

• Yasa ve Yönetmeliklerin gerekleri ile sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek.