Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
COĞRAFİ VERİ TANIMLAMA DOKÜMANI ŞABLONU

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Coğrafi Veri Tanımlama Dokümanları için kullanılan şablon dokümandır.

Coğrafi Veri Tanımlama Dokümanı Şablonu için tıklayınız.