Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Coğrafi Portal

Coğrafi Portal


INSPIRE Direktifi, Komisyondan, Topluluk (AB) için bir cografi portal kurmayı ve üye ülkelerin cografi portal ve işletimine karar verdikleri erişim noktaları aracılığıyla kendi altyapılarına erişimi temin etmelerini istemektedir.
Şu anki sürüm, INSPIRE coğrafi portalının ilk örneği olup mekânsal veri setleri ve hizmetlerinin keşfi ve görüntülenmesine izin vermektedir.
Bu ilk örnekteki amaç, uygulama ve INSPIRE hizmetlerine erişim ile ilgili konuları ayrımlamak ve işletimsel cografi portalın geliştirilmesine yardımcı olmaktır.
Prototip INSPIRE cografi portalı şu an sınırlı sayıda keşif ve görüntüleme hizmetine erişmekte ve bu yüzden sadece birkaç mekânsal veri seti ve hizmetine ait metaveriye ulaşılabilmektedir.
Avrupa Birliği üye ülkelerinden ulaşılan hizmet arttıkça bu miktarda artacaktır.
INSPIRE cografi portalının sahip olduğu keşif ve görüntüleme hizmetlerine erişimin tam olduğundan emin olmak için gerekli testler üye ülkeler ile işbirliği içinde yapılmıştır.
Bu test, birlikte çalışabilirliği ve sistem mimarisi başarısının tamamını iyileştirmek için gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasına ve cografi portalın tam kapasite işler hale gelmesinin kolaylaşmasına imkan vermektedir.