Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Bakanlığımız Tarafından Yapılan Inspire Çalışmaları ve Temas Noktası

Bakanlığımız Tarafından Yapılan Inspire Çalışmaları ve Temas Noktası


Avrupa Komisyonunun Mekânsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE), konuya ilişkin mevzuat doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 4 paydaştan oluşmaktadır. Bu paydaşlar;
• Mekânsal Veri İlgi Grubu (SDIC:Spatial Data Interest Community),
• Yasal Yetkili Örgütler (LMO:Legally Mandated Organization),
• Taslak Çalışma Grupları (DT:Drafting Teams),
• Tematik Çalışma Grupları (TWG: Thematic Working Group)’dır.
Bakanlığımız Haziran 2010 tarihi itibarıyla (9.6.2010 tarih ve 4302 sayılı Müsteşarlık Olur’unu takiben) Yasal Yetkili Örgütlere üye olmuştur.
• İlgili faaliyetlerin içinde alınacak etkin roller ile Avrupa Birliği kapsamındaki çalışmalara katkıda bulunurken Birliğe üye ülkelerin edinilmiş deneyimlerinden yararlanma (karşılıklı etkileşim),
• Bakanlığımızın, Yasal Yetkili Örgütler’deki temsiliyeti ile diğer ülkelerin üye olan kurum/kuruluşların çalışmalarımız konusundaki farkındalığını geliştirme,
• Avrupa Birliği üye ülkeleri ile geleceğe yönelik ortak proje ve işbirlikleri için fırsat yaratma,
• Bakanlığımız personelinin konuya ilişkin bilgi birikimi ve deneyimini artırma
konularındaki hedeflere ulaşılması planlanmaktadır.