Bakanlığımız Tarafından Yapılan Inspire Çalışmaları ve Temas Noktası

Bakanlığımız Tarafından Yapılan Inspire Çalışmaları ve Temas Noktası


Avrupa Komisyonunun Mekânsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE), konuya ilişkin mevzuat doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 4 paydaştan oluşmaktadır. Bu paydaşlar;
• Mekânsal Veri İlgi Grubu (SDIC:Spatial Data Interest Community),
• Yasal Yetkili Örgütler (LMO:Legally Mandated Organization),
• Taslak Çalışma Grupları (DT:Drafting Teams),
• Tematik Çalışma Grupları (TWG: Thematic Working Group)’dır.
Bakanlığımız Haziran 2010 tarihi itibarıyla (9.6.2010 tarih ve 4302 sayılı Müsteşarlık Olur’unu takiben) Yasal Yetkili Örgütlere üye olmuştur.
• İlgili faaliyetlerin içinde alınacak etkin roller ile Avrupa Birliği kapsamındaki çalışmalara katkıda bulunurken Birliğe üye ülkelerin edinilmiş deneyimlerinden yararlanma (karşılıklı etkileşim),
• Bakanlığımızın, Yasal Yetkili Örgütler’deki temsiliyeti ile diğer ülkelerin üye olan kurum/kuruluşların çalışmalarımız konusundaki farkındalığını geliştirme,
• Avrupa Birliği üye ülkeleri ile geleceğe yönelik ortak proje ve işbirlikleri için fırsat yaratma,
• Bakanlığımız personelinin konuya ilişkin bilgi birikimi ve deneyimini artırma
konularındaki hedeflere ulaşılması planlanmaktadır.