Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü

Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğünün Görevleri

a)    Veri Merkezinin tüm elektrik ve mekanik altyapısını kurmak / kurdurmak, yönetmek,  işletmek ve çıkacak arızlar ile ilgili birim ve garantör firmalarla iletişim kurmak ve sorunların giderilmesi için gerekli tüm çözüm süreçlerini koordineli gerçekleştirmek,
b)    İklimlendirme sistemlerinin kontrollerini yapmak, ilgili merkez birimleri ile bakım onarım sözleşmeleri çerçevesinde iletişime geçmek ve sorunların çözümleri hakkında ilgili birim ve garantör firmalarla koordineli çalışmak,
c)    Bakanlığımız birimleri bilişim cihazları envanter listesi oluşturulması için ilgili birimler ile koordineli olarak çalışmak,
d)    Garanti süreleri sona ermiş olan donanımların tamir ve bakımlarını yapmak ve tamiri mümkün olmayan donanımların tamirini yaptırmak, yetkili servislere gönderilen arızalı donanımların takibini yapmak, 
e)    Tamir ve bakım için gelen/giden donanımların sevkiyatını yapmak,
f)    Sorunların hata niteliğine göre belirlenmiş bir takip mekanizması oluşturmak, arıza verilerinden hata istatistiklerini çıkarmak, mevcut istatistiklerden faydalanarak yeni alınacak donanımların stratejik planlamasını yapmak, 
g)    Ekonomik ömrü dolan, kayıp veya çalınan donanımların demirbaş düşüm işlemlerini ilgili birime bildirmek, yedek parça stok takibini yapmak ve ilgili birimlerden gelen yedek parça taleplerini karşılamak, 
h)    Diğer şubeler ve bürolar ile ortak çalışmalarda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,
i)    Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
j)    Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
k)    Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan personele (son kullanıcı) teknik destek vermek sorunlarını gidermek ve bilişim cihazlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak,
l)    Arızaların giderilememesi durumunda tedarikçi firmalara veya bakım işini üstelenmiş firmaya sorunu ileterek çözümünü sağlamak, arızalı donanımların arızaları ile ilgili daha önce iletilen aynı tip arızaların benzerliklerini belirlemek ve tedarikçi firmalar ile birlikte çözüm için araştırma yapmak, 
m)    Bakanlık birimlerinden gelen donanım ve yapısal kablolamaya yönelik talep ve arızaları değerlendirmek, bilgisayar ve yan donanımları ile yazılımlarının kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak,
n)    Yardım masası ile Merkez Birimleri personelinin açmış oldukları bilişim cihazları, yazılım sorunları ile taşrada bulunan bilgi işlem personellerinin, Taşra personelinin yaşamış oldukları sorunları çözememesi sonucu yardım masası aracılığıyla bilgi işleme aktardıkları sorunları çözmek veya ilgili birimleri yardım masası aracılığıyla kayıtların iletilmesi veya çözüme kavuşturulması bu kayıtların istendiğinde haftalık veya aylık periyotlarda kişi ve birim düzeyinde raporlamak,
o)    Ekonomik ömrünü tamamlamış veya başka bir nedenle kullanım dışı kalan bilişim cihazları için ilgili birimlerin kuracağı hurda komisyonları ile koordineli çalışabilmek üzere teknik personel desteği sağlamak,
p)    Şube Müdürlüğü görevlerini Bakanlık bilgi güvenliği politikalarına uygun olarak yürütmek.
r)    Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.