Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

TMMOB 7. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ DUYURUSU

28 Haziran 2022

Coğrafi bilgi sistemi, fen ve sosyal bilim disiplinlerinin bilim, teknik ve sanat çalışmalarında, üzerine veya araç olarak araştırmalar yaptığı ve/veya kullandığı bir mekânsal bilgi sistemidir.  Yakın dönemde yaşayarak öğrendiğimiz pandemi ve göç gibi birçok olgu ve olay dünya genelinde tüm toplumları etkilemektedir. Bu görüngülerin çözümü aşamasında; olmazsa olmaz nitelikteki “yeryüzü gerçekliği” ve bu gerçekliğin matematiksel modelinin üzerine kurulacak olan her türlü mekânsal veri tabanı üzerinden sorgulamaların ve analizler yapılması, elde edilen bilginin doğru ve güncel olarak toplumla paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Günümüzde gelişen teknolojinin mekânsal bilişim alanındaki paylaşımı ve toplum yararına kullanılması, toplum refahını ve toplumsal bilincini artıracaktır.

Bu hususta yukarıda sıralanan amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için sekretaryası TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen TMMOB CBS kongreleri ilk olarak 2007 yılında Trabzon’da “ortak veri, ortak bilgi, ortak dünya” temasıyla düzenlenmiş, daha sonra 2009 yılında İzmir’de “yaşanabilir dünya”, 2011 yılında Antalya’da “ortak aklın adresi”, 2013 yılında Ankara’da “bugünü anlamak, yarını kurmak”, 2017 yılında Adana’da “özgür veri, özgün bilgi, özgür dünya”, 2019 yılında ise Ankara’da “Akıllı” Şehir “Akıllı” Kırsal ana temalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl TMMOB, Dijital Dönüşen Dünyada Toplum Yararı için Mekânsal Etkileşimler temasıyla, gerek CBS kavramının içeriğini, uygulamalarını ve politikasını gerekse bu kavramın toplum nezdinde karşılık bulmasını sağlayabilecek etkileşim yöntemlerini ve teknolojilerini tartışabilmek için 3-5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara`da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

TMMOB 7. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’ne ilişkin daha ayrıntılı bilgi https://www.cbskongresi.org adresindeki kongre web sayfasında yer almaktadır.

Bilgilerinize en içten saygılarımızla sunarız.

Ek: Önemli Tarihler ve Açıklamalar.

 

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır