Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
TEKNİK KOMİTE

ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/12/2014 No : 2014/7179 Dayandığı Kanunun Tarihi : 3/5/1985 No : 3194 Dayandığı KHK’nin Tarihi : 29/6/2011 No: 644 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 20/3/2015 No : 29301 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 55

Teknik Komite

MADDE 5-

(1) (Değişik: RG-24/10/2018-30575-C.K.-193/3 md.) Teknik Komite; Genel Müdürün başkanlığında, koordinatör sorumlu kurumların Genel Müdürleri, Başkan ve/veya yetkili temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ilgili Genel Müdüründen oluşur. Başkan tarafından toplantının gündemine göre, sorumlu kurumların, diğer kurum ve kuruluşların, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yetkili temsilcileri ve uzmanları da toplantıya çağrılıp görüşleri alınabilir.

(2) Teknik Komitenin görevleri şunlardır:

a) Coğrafi verilerin Bakanlık tarafından yapılmış veri tanımlamasına uygun olarak uyumlaştırılmasını ve üretimini izlemek ve bu konudaki eşgüdüm faaliyetlerini yürütmek.

b) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki konularda araştırma, projelendirme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere konunun uzmanlarından oluşan çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Çalışma gruplarının çalışmalarını izlemek.

ç) Çalışma gruplarından gelen raporları değerlendirerek Koordinasyon Kuruluna sunmak.

(3) Teknik Komite yılda en az üç kez toplanır.

 

TOPLANTILAR

TARİH TOPLANTI YERİ Toplantı Detayları Haber Linki
15/05/2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısı Yapıldı.
26/09/2018 İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri Toplantı Raporu Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısının İkincisi Gerçekleştirildi.
20/12/2018 İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri Toplantı Raporu Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısının Üçüncüsü Gerçekleştirildi.
22/08/2019 İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri Toplantı Raporu Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısının Dördüncüsü Gerçekleştirildi.