Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Raporu

T.C. BAŞBAKANLIK DPT BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010)

Kamu Yönetiminde Modernizasyon 75 Numaralı Eylem

“Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu” (KYM-75 CBS-A Kurulumu)

Fizibilite Etüdü Raporu