Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Çalışma Heyeti Raporları

10.02.2021 tarih ve 31391 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelik"in Çalışma Heyetleri’nin Oluşturulması ve Nitelikleri Başlıklı 7'nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda "Coğrafi Veri İzin veya Lisans Kapsamında Coğrafi Verilerin Paylaşımı ve Satışı Çalışma Heyeti", "Veri Temaları Tanımlama Çalışma Heyeti", "Blokzincir ve Metaverse Teknolojisi Çalışma Heyeti" ve "Ulusal Harita Altlığının Oluşturulması Çalışma Heyeti" çalışma raporları tamamlanmış olup, taslak raporlar platform üzerinden yayımlanmaktadır.

- Coğrafi Veri  İzin veya Lisans Kapamında Coğrafi Verilerin Paylaşımı ve Şatışı Çalışma Heyeti Raporu  indir

- Veri Temaları Tanımlama Çalışma Heyeti  indir

- Blokzincir ve Metaverse Çalışma Heyeti Raporu (Taslak) indir

- Ulusal Harita Altlığının Oluşturulması Çalışma Heyeti Raporu (Taslak) indir