Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Entegrasyon Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Entegrasyon Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.
09 Ağustos 2018

TUCBS Entegrasyon Projesi açılış ve bilgilendirme toplantısı,  ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile büyükşehir belediyelerinin katılımı ile 08/08/2018 tarihinde Ankara Holiday Inn Otel’de gerçekleştirilmiştir.

170 katılımcının yer aldığı toplantıda, proje kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile büyükşehir belediyelerinde yapılacak olan tespit çalışmaları, entegrasyon çalışmaları, teknik kapasite geliştirme çalışmaları ve raporlama çalışmaları hakkında genel bilgiler verilmiştir.

‘TUCBS Entegrasyon Projesi’’nin amacı; Coğrafi veri üretici kurumlara ait coğrafi veri servisi ve metaverilerinin “Ulusal Coğrafi Veri Portalına” aktarılması süreçlerinin hızlandırılması, izin verilen yetkilere göre coğrafi verilerin erişim ve paylaşımının sağlanmasıdır. Proje 2019 yılı sonuna kadar devam edecek olup öncelikli olarak 31 merkezi yönetim ve 30 büyükşehir belediyesi proje kapsamında yer almaktadır.

Bu proje ile kamu kurum ve kuruluşları ile büyükşehir belediyelerinde coğrafi veri, coğrafi veri servisi ve metaverilerine ilişkin mevcut durumdaki kapasiteleri tespit edilecek, Ulusal Coğrafi Veri Portalı'na ilişkin farkındalık artırılarak portala aktarılan coğrafi veri servisi ve metaverilerin aktif olarak kullanılması sağlanmış olacaktır. Tanıtım toplantısında ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yürütülen diğer iş ve işlemlere ilişkin bilgi aktarılmıştır.