TUCBS Entegrasyon Projesi Kapsamında Eskişehir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri Ziyaret Edildi.
TUCBS Entegrasyon Projesi Kapsamında Eskişehir ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri Ziyaret Edildi.
10 Ağustos 2018

TUCBS Entegrasyon Projesi ile Coğrafi veri üretici kurumlara ait coğrafi veri servisi ve metaverilerinin “Ulusal Coğrafi Veri Portalına” aktarılması süreçlerinin hızlandırılması, izin verilen yetkilere göre coğrafi verilerin erişim ve paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje 2019 yılı sonuna kadar devam edecek olup öncelikli olarak 31 merkezi yönetim ve 30 büyükşehir belediyesi proje kapsamında yer almaktadır.

Proje ile kamu kurum ve kuruluşları ile büyükşehir belediyelerinde coğrafi veri, coğrafi veri servisi ve metaverilerine ilişkin mevcut durumdaki kapasiteleri tespit edilecek, Ulusal Coğrafi Veri Portalı'na ilişkin farkındalık artırılarak portala aktarılan coğrafi veri servisi ve metaverilerin aktif olarak kullanılması sağlanmış olacaktır.

TUCBS Entegrasyon Projesi kapsamında planlanan 30 Büyükşehir Belediye ziyaretlerinden ilki 09/08/2018 tarihinde Eskişehir ve Bursa illerimizde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan bu ziyaretlerde Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza proje kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile büyükşehir belediyelerinde yapılacak olan tespit çalışmaları, entegrasyon çalışmaları, teknik kapasite geliştirme çalışmaları ve raporlama çalışmaları hakkında genel bilgiler verilmiş; birlikte çalışma kararı alınmıştır.

Ziyaretimizde ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen diğer iş ve işlemlere ilişkin bilgiler de aktarılarak “2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi” çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

Dostane yaklaşımları ve projemize destekleri konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ’a çok teşekkür ederiz.