True (Gerçek) Ortofoto Üretimi

Türkiye genelinde kıyı alanlarında ve tabiat varlıklarını koruma alanlarında (Muğla Bölgesi, Hazar Gölü, Karakaya Barajı)  1/1000 ölçekli renkli ve yapay renkli gerçek ortofoto ve coğrafi veri (konuma bağlı veri) üretimi gerçekleştirilmektedir.