Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
3 BOYUTLU NOKTA BULUTU VERİLERİ

3 BOYUTLU NOKTA BULUTU VERİLERİNİN KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLMESİ

3 boyutlu nokta bulutu verileri, yeryüzü üzerinden bulunan tüm objelerin belli bir çözünürlükte, koordinat ve yükseklik değerlerini içeren nokta verileridir. “Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi” ile Genel Müdürlüğümüz tarafından üretilen İHA proje alanlarını içermektedir.

Tüm nokta bulutu verileri, fotogrametrik yöntemle 5 ile 10 cm çözünürlüğünde ITRF 96 3 derecelik koordinat sisteminde üretilmiş olup, ortometrik yükseklik değerlerini içermektedir.

3 boyutlu nokta bulutu verileri, arazi topografyası, yükseklik eğrisi oluşturma, 3B model oluşturma, eğim, görünürlük, bakı analizi gerçekleştirme, en – boy kesit alımı, hacim hesabı işlemleri gibi çeşitli mühendislik çalışmalarında kullanılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde üretilen tüm 3 boyutlu nokta bulutu verilerinin, coğrafi veri servisleri üzerinden tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ücretsiz olarak paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

Veri paylaşım işlemleri için Geoverse MDM yazılımı Genel Müdürlüğümüz yazılım envanterine kazandırılmıştır.  Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan KamuNET veya güvenli ağ bağlantıları kullanılarak, yazılım lisans hakları ile beraber nokta bulutu verilerinin ücretsiz olarak paylaşım olanağı sağlanmaktadır. Ücretsiz paylaşım sadece bu yazılım üzerinden gerçekleştirilmektedir. Paylaşım işlemleri için verilere erişmek isteyen kamu kurumları ve belediyeler, Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile talepte bulunması gerekmektedir.

Kamu kurumları dışında verileri talep eden özel ve tüzel kişiler için nokta bulutu verilerinin satışı döner sermaye fiyatlarına göre coğrafi veri satış portalı (http://cbs.csb.gov.tr/cografi-veri-satis-portali-i-7125 ) üzerinden satışı gerçekleştirilmektedir.

Geoverse MDM yazılımı ile coğrafi veri servisleri üzerinden Bakanlığımız sunucularında bulunan nokta bulutu verilerine servisler ile erişim sağlanarak, nokta atma, çizgi ve poligon çizme gibi basit çizim işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Nokta bulutu yazılımı ile nokta bulutu verilerine Bakanlığımız intranet sayfasında erişilebilmektedir.

http://intranet/geoverse-mdm-nokta-bulutu-yazilimi-ve-urunler-i-576