Ortofoto Kullanımı, Görüntü Analizi, Atlas ve Coğrafi Web Servisleri Kullanımı, Jeodezi ve GNSS Ölçüm Cihazı Kullanımı Eğitimi Haymana 10-13 Temmuz 2017
27 Temmuz 2017

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevli personellerinin katılımıyla düzenlenen “Ortofoto Kullanımı, Görüntü Analizi, Atlas ve Coğrafi Web Servisleri Kullanımı, Jeodezi ve GNSS Ölçüm Cihazı Kullanımı” eğitimi 10 – 13 Temmuz 2017 tarihlerinde Haymana’da gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen eğitime 81 il müdürlüğümüzden 240 personel katılmıştır.

Dört gün süren eğitim kapsamında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü yürütmüş olduğu projeler kapsamında bilgilendirme ve tanıtımı, Atlas ve coğrafi web servislerinin kullanımı, Uzaktan Algılama teknikleri ile üretilmiş verilerin (nokta bulutu, DSM, Ortofoto)  kullanımı, İHA teknolojisi hakkında bilgilendirme ve örnek uygulamalar ile sonuç verilerinin kullanımı, GNSS ölçüm cihazı kapsamlı ve uygulamalı eğitimi Coğrafi Bilgi Daire Başkanlığımız ve özel sektör firma temsilcileri tarafından uygulamalı olarak sunumlar  gerçekleştirilmiştir.

Eğitime katılan personellerin gelişen teknolojiye paralel olarak, sürekli yenilenen harita üretim şekillerini daha yakından tanıması, teknolojik gelişmelerden haberdar edilmesi ve Ortofoto eğitimine destek vermek amacı ile eğitim alanına İnsansız Hava aracı (İHA) getirilerek çalışma esasları anlatılmış, eğitimin düzenlendiği otel ve civarında uçuş yapılarak Ortofoto ve 3 boyutlu veri üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen Ortofoto ve diğer sonuç ürünlerin görüntülenmesi ve analiz işlemleri hakkında örnek uygulamalar yapılmıştır.

İl müdürlük personellerinin genel sorun ve önerileri toplanmış olup gerekli çözümlemeler için çalışmalar başlatılmıştır.

Eğitim boyunca gerçekleştirilen sunumlar ve örnek veriler Bakanlığımız intranet sayfasından yayınlanmaktadır.