Onuncu Kalkınma Planı Kapsamında “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Çalışmaları Toplantısı Yapıldı”
25 Aralık 2017

Onuncu Kalkınma Planında, Ekonomi Bakanlığı Koordinatörlüğünde yürütülen “İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programının” bileşenlerinden birini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğundaki (bileşen sorumlusu) 3. Bileşen “Yatırım Yeri Temininin Kolaylaştırılması” oluşturmaktadır.

Programın amacı iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanarak, yatırımcının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için mevcut mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılmasıdır. Programın hedeflerinin bir tanesi de süreçlerin iyileştirilmesi suretiyle yatırım yeri tahsis miktarının artırılması olarak belirlenmiştir.

 

Yapılacak çalışmalarda Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,

•    Yatırıma uygun yerlerin tespitine ilişkin coğrafi verileri bulunan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısını da kullanarak koordinatör görevi görecektir.

•     Kurum ve kuruluşların coğrafi verilerini, internet üzerinde hazırlanacak ve coğrafi veri analizleri yapabilecek bir yazılım ile destekleyerek yatırımcıların karar destek sistemlerini hızlandıracak bir yapı kuracaktır.

 

Proje kapsamında;

•       Türkiye‘de mevcut ya da planlanan yatırım sektörleri ile ilgili envanterler çıkartılmış,

•       Öncelikli  sektörler belirlenerek yer  seçimine  etki  eden ulusal ve uluslararası çerçeve faktörler tespit edilmiş,

•       Faktörlere karşılık gelen konumsal veri setleri belirlenmiş,

•       Sektörler ve faktörleri bir bütün içinde organize edebilecek kapsamlı bir matris hazırlanmış,

•       Ordu ilinde Lojistik sektörü için konumsal ve sözel veri setlerinin pilot uygulaması yapılmış,

•       Pilot bölge uygulamasının Türkiye geneline yaygınlaştırılması için;

• Yer seçimi ile ilgili coğrafi verileri kullanan metodoloji ve yöntemler araştırılmış,

• Kurumsal veri temini sorunları irdelenmiş,

• Verilerin kalitesi hakkında raporlar hazırlanmış,

• Veri sözlükleri oluşturulmuş,

• Yaygınlaştırma için detaylı bir fizibilite raporu hazırlanmıştır.

20 Aralık 2017 Çarşamba günü, Genel Müdürümüz Sn. Ömer ALAN, Mekânsal Planlama Genel Müdürü Sn. Yavuz Erdal KAYAPINAR, Genel Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYRAKTAR, Genel Müdür Yardımcısı M. Yavuz Torun, Strateji Geliştirme Başkanlığı, CBS Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, ÇED Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Bayram UZUN, Doç. Dr. Volkan YILDIRIM, Arş. Gör. Fatih TERZİ’nin de katılımları ile yapılan toplantıda proje sonuçları detaylı bir şekilde üst yönetime aktarılmıştır.