Kurumsal Metaveri Yayınlama

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından coğrafi veriye ait metaveri girişi için yetkilendirilen Yönetici tarafından Metaveri Yayınlama Onayı girişi bu linkten yapılmaktadır.