Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
METAVERİ ARAMA-BULMA-GÖRÜNTÜLEME-BAĞLANMA

Metaveri coğrafi veriler hakkında üst bilgilere erişim sağlanması ile verinin kullanılmasını sağlar. Bir kütüphane katalog kaydına benzer şekilde, metaveri kayıtları  veri kaynağının ne, ne için,nerede, ne zaman ve kim tarafından üretildiğini  ve nasıl kullanılacağını belgelemektedir.

 

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna erişim sağlanarak  "Coğrafi Veri",  "Veri Kategorisi" ve "Veri Kataloğu" aracılığıyla  arama yapıldığında, kamu kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimler tarafından üretilen coğrafi verilere ait veri servisleri ve  metaverilerine erişim sağlanmaktadır.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu metaveri arama ve Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu açık veri kullanıcısı  videolarına erişim sağlanabilir.

Metaverilerin hazırlanması ve portal üzerinden yayınlanması yetkisi, coğrafi veri sahibi ilgili kamu kurum ve kuruluşuna aittir. Bu amaçla arama yapıldığında metaverinin bulunması, coğrafi verinin görüntülenmesi, veriye erişim linklerinin temin edilerek bağlantının yapılması ve verinin indirilmesi, veri sağlayıcı kurumun bu verileri ve metaverileri hazırlayarak Metaveri Editörü yardımı ile ulusal geoportale kaydının yapması ile mümkün olacaktır. 

Metaveri ile ilgili XML örnek dosyaları için;

  1. ISO 19115-1 XML
  2. ISO 19115-3 XML

Web sayfasından http istek ile arama yapabilmek için erişim sağlanabilir.