Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
METAVERİ ARAMA-BULMA-GÖRÜNTÜLEME-BAĞLANMA

Metaveri veriler hakkında bilgi sağlar. 

Bir kütüphane katalog kaydına benzer şekilde, metaveri kayıtları bir veri kaynağının kim, ne, ne zaman, nerede, nasıl ve nedenini belgelemektedir.

 

 

Bu amaçla hazırlanan web sayfasına https://atlas.gov.tr/ adresi üzerinden erişim sağlanarak  "Coğrafi Veri",  "Veri Kategorisi" ve "Veri Kataloğu" aracılığıyla  arama yapıldığında, kamu kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen coğrafi verilere ait metaverilere erişim sağlanabilmektedir.

Portalin ve coğrafi veri servislerinin kullanımı ile ilgili video için tıklayınız.

Metaverilerin hazırlanması ve portal üzerinden yayınlanması yetkisi, coğrafi veri sahibi ilgili kamu kurum ve kuruluşuna aittir. Bu amaçla arama yapıldığında metaverinin bulunması, coğrafi verinin görüntülenmesi, veriye erişim linklerinin temin edilerek bağlantının yapılması ve verinin indirilmesi, veri sağlayıcı kurumun bu verileri ve metaverileri hazırlayarak Metaveri Editörü yardımı ile ulusal geoportale kaydının yapması ile mümkün olacaktır. 

Veri sahibi kurum tarafından coğrafi verinin indirilmesine izin verilmesi durumunda sistem uluslararası GML formatındaki veriyi talep eden tarafa aktarmaktadır. GML dosya format örneğine ulaşmak için tıklayınız.

Metaveri ile ilgili XML örnek dosyasını açmak için tıklayınız.

 

Web sayfasından http istek ile arama yapabilmek için örnek adrese bu linkten erişebilirsiniz.