Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Uygulama Yazılımı

Belediyelerin sorumluluk ve yetki alanında bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca yürütülmekte olan iş ve işlemlerde kullanılan uygulamadır.

• Riskli Alan-Kentsel Dönüşüm, Rezerv Yapı-Kentsel Dönüşüm, Gelişim Proje Alanı-Kentsel Dönüşüm, Yenileme Alanı-Kentsel Dönüşüm katmanları tutulmaktadır.

• Riskli alan, riskli yapı ve rezerv alan bilgisinin Bakanlık Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ARAAD sistemine yazacak şekilde gerekli entegrasyon sağlanmıştır.

• Kentsel dönüşüm alanındaki parsel, bina ve mülkiyet bilgileri görüntülenebilmektedir.