INSPIRE 2017 Konferansına Genel Müdürlüğümüzce Katılım Sağlandı
14 Eylül 2017

Avrupa Coğrafi Bilgi Alt Yapısı (INSPIRE) Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesinin ‘’eğitim ve farkındalık oluşturma’’ sürecindeki faaliyet arasında yer alan INSPIRE 2017 Konferansına katılım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Projenin Paydaş Kurumları ve Konsorsiyum temsilcilerinin iştiraki ile gerçekleştirilmiştir.

 

04-08 Eylül 2017 tarihleri arasında Kehl/ALMANYA ve Strasbourg/Fransa bölgelerinde Almanya ve Fransa’nın müşterek yerel organizasyonu ile düzenlenen 2017 INSPIRE Konferansı bu yıl INSPIRE Direktifinin yürürlüğe girişinin 10’uncu yıldönümü münasebetiyle ‘Sayısal Avrupa’nın İlhamı; Sıra Dışı Düşünme’ konsept programıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Genel Müdürümüz Sn. Ömer ALAN, Genel Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BAYRAKTAR, Daire Başkanı Dr. Akın KISA, DSİ VE MTA kurumlarından toplam 11 teknik personel ile katılım sağlanan 2017 INSPIRE Konferansı; AB ülkeleri yoğunluklu olmak üzere yaklaşık 1000 kayıtlı bilim insanın katılmıyla iki ayrı bölgede yürütülmüştür. Bunlardan birincisi, 04-05 Eylül 2017 tarihleri arasında  Kehl(Baden-Würtenberg)/ALMANYA bölgesinde Temel Bilimler Üniversitesi yerleşkesinde yapılmış olup, yedi eş zamanlı oturumda iki gün süreli olarak ‘çalıştay’ formatında toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılarda, Avrupa Komisyonu ve Çevre Ajansı INSPIRE uzmanları, ilgili kuruluş ve istekli üye ülke temsilcileri ve özel firmaların düzenlemeleriyle, INSPIRE temel olguları, Coğrafi Bilgi Altyapısına açık veri ve servislerin entegrasyonu, indirme ve WFS servis uygulamalarındaki güncel işlemler, Geoserver ve Hale ile INSPIRE servislerinin yayımlanması, INSPIRE Raporlama, Sayısal Devlet ile INSPIRE uygulama bütünleştirmeleri, açık coğrafi veri ve uyumlaştırma çalışmalarında yeni uygulamalar, INSPIRE katalog servis (WCS) uygulamalarındaki gelişmeler, deniz ortamı Coğrafi Bilgi Altyapısı ve AB Deniz Direktifleri,GeoICT Kobi uygulamaları, toplum gözlemleri ile INSPIRE uygulamaları, enerji çalışmalarında katkılar, INSPIRE referans geçerleyicisi uygulamaları, coğrafi uygulama araçları kullanarak INSPIRE akış dıyagramlarının oluşturulması, Orta ve Merkezi Avrupa’da sayısal veri güdümlü ekonomiler ve yaklaşımlar konularında gerçekleştirilen çalışmalar, yaşanılan zorluklar ve öneriler katılımcılar ile paylaşılmış, tartışmalar yapılmış ve kısa kurslar düzenlenmiştir. Anılan çalıştay oturumlarının bir bölümünde Türkiye’deki mevcut çalışmaların kısa anlatımı Türk katılımcılar tarafından aktarılmıştır.

 

İkinci olarak, 06-08 Eylül 2017 tarihleri arasında, üç gün süreli olarak Pierre-Pflimlin Fuar ve Konferans Merkezi, Strasbourg/Fransa’da konferans formatında gerçekleşen faaliyette, altı eş zamanlı oturum, dört (açılış, iki tematik ve kapanış olmak üzere) genel oturum, poster sunum ve fuar alanı gösterimleri gerçekleştirilmiştir.  Konferans açılışı, aralarında AB Komisyonu Çevre Genel Müdürü, Almanya İçişleri Bakanlığı Eyalet Sekreteri, Almanya Baden-Würtenberg Kırsal İşler ve Tüketici Koruma Bakanı, Fransa Ekolojik ve Dayanışma Geçişi Eyalet Bakanı, AB Komisyonu İletişim, Ağlar ve Teknoloji Genel Müdür Vekilinin konuşmacı olarak yer aldığı oturum ile 06 Eylül 2017 tarihinde yapılmiştır. Üç gün süren bu konferans bölümünde, çeşitli AB ülkelerinin üniversite, kurum ve kuruluşlarından gelen çalışanlar ve araştırmacılar?, gerçekleştirilen genel ve teknik oturumlar kapsamında?, INSPIRE ortak politikaları, INSPIRE uygulamaları ve araştırma konuları, yeni teknolojilerin kullanımı, birlikte çalışabilirlik sorunları ve çözümleri üzerine çalışmalarını aktardıkları sunumlar yapmışlardır. 2017 yılı çalışmalarının anlamlı bölümü, üye ülkelerin INSPIRE hazırlık süreçlerine katkı yapacak veri dönüşüm ve uyumlaştırma çalışmalarındaki teknolojik kolaylıkların özel kuruluşlar tarafından hizmete sunulması, çevre izleme ve değerlendirme çalışmaları sonuçları; Ülke, AB ve uluslararası seviyelerdeki coğrafi politika ve insiyatifleri, e-devlet uygulamalarında INSPIRE çalışmaları, Copernicus verilerinin kullanımı için teknolojiler ve araçlar, doğal ve insan kaynaklı felaket etkilerinin azaltılmasında INSPIRE uygulamaları, INSPIRE teknik çerçevesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve teknik çözümler, Coğrafi Veri Alt Yapılarda uyumlaştırma ve kalite standartları, istatistik analizler ve bulut bilişim uygulamaları konularında sunumlar yapılmıştır. Programda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ikisi Proje konusuyla bağlantılı olmak üzere toplam beş ‘’sözlü sunum ve iki poster sunum’’ yer almıştır. Proje katılımcıları, INSPIRE Direktifi konusunda çalışmalar yapan geniş bir kitleyle iletişim kurma ?ve bilgi alış verişi yapma ?imkanı bulmuş, INSPIRE çalışmalarının teknolojik ve idari altyapısının oluşumuna yönelik güncel bilgileri almış, Konferans alanında kurulan çeşitli firma ve kuruluş stantlarında, INSPIRE uygulamalarına yönelik ürünleri inceleme ?ve ticari sunumlara katılma ?fırsatı yakalamışlardır. Konferans kapanış oturumunda 2018 yılı INSPIRE Konferansı'nın Belçika’da yapılacağı açıklanmıştır.