Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
TUCBS Genel Kavramsal Model

Genel Kavramsal Model, 49 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “coğrafi bilgi sistemleri hizmet ve uygulamalarına ilişkin tüm faaliyetlerde coğrafi verinin toplanmasında, üretilmesinde, depolanmasında, paylaşımında, kullanımında ve sunumunda ulusal standartlara uyulması” ilkesi gereği hazırlanmıştır. Genel Kavramsal Model, TUCBS Ulusal Coğrafi Veri Temaları tanımlama dokümanları için genel çerçeve sunmakta olup veri tanımlamalarının tarif edileceği kavramsal çerçeveyi belirler. Model, kavramsal düzeyle sınırlı olup uygulama düzeyinde hiçbir tanımlama sağlamaz veya referanslamaz.

Genel Kavramsal Model, aşağıdaki konularla ilgili gereksinim ve tavsiyeleri belirlemektedir:

  • TUCBS Genel uygulama şemaları
  • Farklı detay düzeylerinde coğrafi nesnelerin coğrafi ve zamansal gösterimleri
  • Coğrafi nesneler arasındaki coğrafi ve zamansal ilişkiler
  • Benzersiz nesne tanımlayıcıları
  • Kısıtlamalar
  • Ortak coğrafi ve zamansal referans sistemlerine atıf
  • Kontrollü değer açıklamaları

Genel Kavramsal Model ve coğrafi veri temalarına ait kavramsal veri modelleri, ISO/TC211 coğrafi bilgi/geomatik standartlarının temel şemaları ve diğer uluslararası düzeydeki girişimlerin kabul edilen ve uygulanabilir esasları temel almaktadır.

 

Doküman

UML

XSD

TUCBS Genel Kavramsal Modeli

INSPIRE Genel Kavramsal Modeli

ISO Uluslararası Standartlar Teşkilatı Sayfası

 

 

ISO/TC 211 Coğrafi Bilgi Standartları