Dünya CBS Günü 2016 Sempozyumu
26 Eylül 2016

Geçen yıl Ankara’da Bakanlığımız ev sahipliğinde kutlanan “Dünya CBS Günü”, bu yıl İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde yine Bakanlığımız ev sahipliğinde “Bugünü anlamak, geleceği paylaşmak” teması ile 24-25 Kasım 2016 tarihleri arasında ülkemizden ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversite, firma ve sivil toplum kuruluşları ile Balkan Ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ilgili kamu yöneticileri, akademisyen, uzman ve teknik personelin katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma başta yerel yönetimler olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının coğrafi bilgi teknolojilerini çok daha efektif kullanımı amaçlanırken, önümüzdeki süreçte kentlerin akıllandırılacağı beklentisinden yola çıkılarak iki günlük etkinlik boyunca Kent Bilgi Sistemleri, İklim Değişiklikleri, Çevre Yönetiminde CBS Kullanımı, Yerel Yönetimlerde CBS Kullanımı, Planlamada CBS Kullanımı, Doğal Afet Yönetimi ve Afet Risklerinin Azaltılmasında CBS Kullanımı, Akıllı Kentler, Bulut Bilişim ve CBS teknolojileri ile ilgili ülkemiz ve dünyadaki son gelişmelerin yer alacağı teknik-bilimsel oturum, panel ve özel sunumlar ile tüm katılımcıların aydınlatılması hedeflenmektedir.

“Bugünü anlamak, geleceği paylaşmak” temasıyla yapılacak olan sempozyuma katılım ücretsiz olup, sözlü bildiri, poster sunumu ve kayıtlar ile ilgili tüm güncel bilgiler http://www.cbsgunu.org.tr web adresinde yer almaktadır.

Sayın Bakanımızın da teşriflerinin öngörüldüğü etkinlikte sizleri de aramızda görmeyi ve Dünya CBS Günü Sempozyumu’nu onurlandırmanızı dileriz.