Doküman Yönetim Sistemi Yöneticilik Eğitimi
14 Ekim 2016

 Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 03-05.10.2016 tarihlerinde Taşra Teşkilatında görev yapan ve her ilden katılım sağlayan en az iki personele “Doküman Yönetim Sistemi Yöneticilik Eğitimi” programı düzenlenmiştir.

Eğitim programı kapsamında katılımcılara Elektronik imza süreçleri ile Doküman Yönetim Sisteminin yönetim paneli, teknik bölümleri ve uygulamanın kullanımına yönelik eğitimler verilmiştir. Ayrıca Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında yakın zamanda devreye alınacak olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ilgili de bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Eğitim sürecini tamamlayan katılımcılara görev yaptığı İl Müdürlüklerinde kullanıcı tanımlama, birim değiştirme, vekâlet verme gibi sistemsel işlemlerin yanı sıra oluşacak teknik ve idari hatalara müdahale konusunda bilgilendirme yapılmış ve yetki verilmiştir

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olarak eğitime katılan tüm personele katılımlarından ve eğitim programına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederiz

Eğitim materyalleri ve fotoğraflar için:

İbrahim.soruhan@csb.gov.tr