Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY başkanlığında, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu 3. Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

15 Eylül 2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY başkanlığında, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu 3. Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

49 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu 3. Toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY’ın başkanlığında:

 • Kurumlar arası ücretsiz veri paylaşımı ve web tabanlı analiz uygulaması,
 • Coğrafi veri izni ve lisanslama,
 • Otonom araçlar için veri istekleri,
 • Coğrafi verilerin uluslararası firmalara satışının ülke menfaatleri açısından değerlendirilmesi,
 • Ülke olarak kara ve deniz sınırlarımızın, köy ve mahalle sınırlarının doğru bir şekilde sunulduğu harita altlıklarının üretilmesi ve kurumların kullanımına sunulması,
 • Navigasyona uyumlu yol verisi ihtiyacı,
 • Kurumsal verilerin paylaşımı ile paylaşılan verilerden katma değerli yeni ürünlerin üretilmesi, paylaşım amacı dışında kullanımların önlenmesi, telif ve iktibas haklarının korunması amacıyla denetleyici mekanizmaların oluşturulması,
 • “Yükseklik” temasının iki alt temaya ayrılması,

Başlıklı gündem maddeleri ile 02 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirmiştir.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY; Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısında aşağıdaki açıklamaları yapmıştır:

Coğrafi Veriler Artık Konuşur Hale Gelmiştir.

İlk Kurul toplantımızdan bu yana ilgili kurumlarımızın da katkılarıyla kamunun elindeki coğrafi veriler artık konuşur hale gelmiştir. Peki coğrafi verileri hangi alanlarda kullanıyoruz diye bakıldığında bir bölgenin afete yatkınlığından, trafik yoğunluğuna, şebeke arızalarından, yağış bilgilerine, bölgedeki yatırıma uygun yerlerden, sunulan kamu hizmetlerine kadar pek çok alan sayabiliriz.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hayatımızın Her Alanına Girmiş Durumdadır.

Örneğin bugün yaşadığımız binaya ilişkin her türlü bilgiye üzerindeki QR kodu okutarak bina kimlik belgesine erişebiliyoruz ya da iklim değişikliğiyle mücadelemizde coğrafi verilerle hazırlanan ulusal su bilgi sisteminden faydalanabiliyoruz. Bunların yanı sıra yerli elektrikli araç şarj istasyonu noktalarının tespitinden, pandemi haritasına kadar coğrafi bilgi sistemleri hayatımızın her alanına girmiş durumdadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında Son 5 Yılda 60’a Yakın Proje Hayata Geçirilmiştir.

Verilerin kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ve vatandaşlarımız tarafından rahatça kullanılabilmesi için herkesin indirip kullanabileceği açık coğrafi veri oranı %85 düzeyine ulaşmıştır. Paylaşılan veri katmanı veya veri seti sayısı 348’den 538’e yükseltilerek paylaşımda %55 artış sağlanmıştır. Coğrafi verinin üretilmesi, paylaşılması, güncelliğinin ve güvenliğinin garanti altına alınması konularında kurumların sorumlulukları netleşmiştir. Aynı zamanda atlas.gov.tr coğrafi veri arama platformuna 260.000 verinin künyesi aktarılmıştır.

Tüm Toplumsal Verilerimizin Güvenliğinin Sağlanması Yönünde Mevzuat Düzenlemeleri Yapmaktayız.

Şubat ayında konumsal verileri de içerecek şekilde Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği ile Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği uygulamaya girmiştir. Bu sayede dijital bir harita üzerinde veri üreten, toplayan veya paylaşan tüm ulusal ve uluslararası firmalar izin sürecine bağlanmıştır. Ayrıca konuma dair veri üreten paylaşan ve toplayan tüm kesimler arazi çalışmalarına başlamadan önce ulusal coğrafi platforma kayıt yapacak ve bu çalışmalar vatandaşlarımızın her an erişimine açık olacaktır.

Bu Aşamadan Sonra Hedefimiz Büyük Verinin Analizi Ve Karar Destek Sistemleri İle Karar Alıcı Mekanizmaların Daha Etkin Ve Verimli Hale Getirilmesidir.

Coğrafi Veri Analizleri sayesinde yatırım ortamının iyileştirilmesi, afet yönetimi, emlak yönetimi, tarım bilgi sistemi ve sağlık bilgi sistemi gibi farklı sektörlerdeki uygulamalar daha da zenginleştirilecektir. Gündemimizde;

 • Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile Dijital Türkiye Platformunun yani E-devletin entegre edilmesi,
 • Kurumlar arası coğrafi veri paylaşımının belediyeleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması,
 • Yerel yönetimlerimizin ürettiği coğrafi verilerin akıllı şehir uygulamalarını da kapsayacak şekilde detaylandırılarak güncellenmesi,
 • Geleceğin otonom ulaşım yöntemleri altyapısının bugünden oluşturulması ve bunun için gerekli verinin üretilmesi,
 • Yerli ve milli navigasyon altyapısı için projeler geliştirilmesi,
 • Afet ve acil durumlarda süratle müdahale için veri paylaşımının etkinleştirilmesi bulunmaktadır.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır