Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
COĞRAFİ VERİ TEMALARI TANIMLAMA DOKÜMANLARI
1 KOORDİNAT REFERANS SİSTEMLERİ VE COĞRAFİ GRİD SİSTEMLERİ  
2 İDARİ BİRİMLER  
3 COĞRAFİ YER ADLARI  
4 KADASTRO  
5 BİNA  
6 ADRES  
7 YÜKSEKLİK  
8 ORTOGÖRÜNTÜ  
9 ULAŞIM AĞLARI  
10 HİDROĞRAFYA  
11 JEOLOJİ  
12 ARAZİ ÖRTÜSÜ  
13 ARAZİ KULLANIMI  
14 TOPRAK  
15 KORUMA BÖLGELERİ  
16 DOĞAL AFET RİSKİ BÖLGELERİ  
17 ALTYAPI  
18 ENERJİ KAYNAKLARI  
19 MADENLER  
20 İNSAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
21 NÜFUS DAĞILIMI – DEMOGRAFİ  
22 ÇEVRE İZLEME TESİSLERİ  
23 SANAYİ TESİSLERİ  
24 TARIM TESİSLERİ  
25 KAMU YÖNETİM BÖLGELERİ  
26 TÜR DAĞILIMI  
27 HABİTAT BÖLGELERİ  
28 BİYOCOGRAFYA BÖLGELERİ  
29 DENİZ VE TUZLU SU ALANLARI  
30 ATMOSFER VERİLERİ  
31 METEOROLOJİ VERİLERİ  
32 İSTATİSTİKSEL RAPORLAMA BÖLGELERİ