Coğrafi Veri Servis Havuzu

26/09/2016 TARİHLİ 2016/9260 SAYILI KARARNAME
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, 29/12/2014 tarihli ve 2014/7179 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 20/03/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilen altyapı üzerinden elektronik ortamda veri servisleri ile yapacakları her türlü coğrafi veri paylaşımı, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.
 
Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, ulusal coğrafi veri servislerine erişim sağlamak amacı ile "Coğrafi Veri Servis Havuzu (CVSH) " oluşturulmuştur.
 
Coğrafi Veri Servis Havuzu (CVSH) içerisinde yer alan servis linklerine https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/cografiveriservishavuzu adresinden ulaşılabilmektedir.
 

Coğrafi Veri Servis Havuzu (CVSH) içerisinde yer alan servis linklerini Excel formatında indirmek için tıklayınız.

Soru görüş ve önerileriniz için: cvsh@csb.gov.tr