Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı
Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı
21 Mart 2018

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılında tamamlanması planlanan "Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması'' projesi başlatılmıştır.

Proje kapsamında; coğrafi bilgi sistemleri konusunda kurumlar arası kapasite artırımı ve işbirliğinin geliştirilmesi, farkındalığın artırılması, mükerrer coğrafi bilgi yatırımlarının önüne geçilerek zaman ve maliyet tasarrufunun sağlanması ile ilgili yol haritasının belirlenmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamda; Genel Müdürlüğümüz ve proje yüklenicisi TÜRKSAT A.Ş’nin müşterek organizasyonunda, paydaş kurum ve kuruluşların katılımları ile, 20 Mart 2018 Salı günü İlbank Sosyal ve Eğitim Tesislerinde, projenin tanıtımı, bilgilendirme ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmak üzere; "Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması Projesi 1. Paydaşlar Toplantısı ' gerçekleştirilmiştir.