Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında TAKPAS Protokolü İmzalandı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında TAKPAS Protokolü İmzalandı
09 Ocak 2018

Tapu ve Kadastro Paylaşım Sisteminden (TAKPAS) temin edilen tapu ve kadastro verilerinin, mevzuat hükümleri kapsamında belirlenen kullanım esasları çerçevesinde, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı üzerinden Bakanlığımız, diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla paylaşılması için gerekli altyapının müştereken oluşturulması amacıyla 9 Ocak 2018 Salı günü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde protokol imzalanmıştır.

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen TAKPAS İşbirliği Protokolü, Genel Müdürümüz Sn. Ömer ALAN ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Sn. Gökhan KANAL tarafından imzalandı. İmza törenine Genel Müdür Yardımcımız Sn. Mustafa Yavuz TORUN,  Belgelendirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanı Cemalettin SÖĞÜT, Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı Dr. Akın KISA ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sinan FİDAN da katılmışlardır.