Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dijital Olgunluk Değerlendirme Çalışması Tamamlandı
13 Haziran 2017

Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi kapsamında, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde Kurum Dijital Olgunluk Değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, ilgili alan uzmanlarından oluşan 14 kişilik Dijital Olgunluk Değerlendirme Ekibi, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirerek mevcut kurum dijital olgunluk seviyesini belirlemiş, ve mevcut seviyenin bir üst seviyeye çıkması için yol haritasını içeren tespit ve öneriler listesini hazırlanmıştır.

• 23-26-30 Mart ve 6 Nisan 2017 tarihlerinde, 35 kurum uzmanı ile 4 tam gün süren görüşmelerin yapılması,
• İlgili bilgi, belge ve dokümanların incelenmesi,
• Kurum çalışanlarına anket yapılması ve yapılan anketin analiz edilmesi,
• Dijital olgunluk modelinde yer alan 7 yetkinlik alanı için dijital olgunluk seviyesinin belirlenmesi,
• Elde edilen bilgiler ışığında, tespit ve öneriler listesinin hazırlanması,
• Elde edilen tespit ve önerileri 12 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantı ile kurum uzmanları ile doğrulanması.

23 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen görüşmelerde, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü üst yönetimine, Dijital Olgunluk Modeli'nin yapısı anlatılmış, yapılacak çalışma hakkında ön bilgi verilmiş, ve Kurum Bilgi Teknolojileri Çalışan Kapasite Değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına;

• Ömer Alan - Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
• Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar - Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı
• Cemalettin Söğüt - Belgelendirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanı
• Dr. Akın Kısa - Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı
• İskender Ermiş - Yazılım Teknolojileri Dairesi Başkanı
• Sibel Aslan - Bilişim Ağları ve Sistem Dairesi Başkanı katılım sağlamıştır.

26 Mayıs 2017 tarihinde yapılan TÜBİTAK BİLGEM YTE Enstitü Müdürü Cemil SAĞIROĞLU ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer ALAN'ın yönetiminde gerçekleştirilen Üst Yönetim Dijital Olgunluk Değerlendirme Çalışması'nda olgunluk değerlendirmesi dayanak olan tespit ve çözüm önerileri ile sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Önümüzdeki dönemde çözüm önerileri sahiplendirilerek bir program ile takibi yapılacaktır."