ÇALIŞMA GRUPLARI

ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/12/2014 No : 2014/7179 Dayandığı Kanunun Tarihi : 3/5/1985 No : 3194 Dayandığı KHK’nin Tarihi : 29/6/2011 No: 644 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 20/3/2015 No : 29301 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 55

Çalışma Grupları

MADDE 6-

(1) Çalışma grupları, çalışma konusuna göre koordinatör sorumlu ve sorumlu kurum temsilcilerinden oluşur. Gerektiğinde konusuna göre ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ile özel sektör kurum ve kuruluşlarından temsilci alınabilir. Genel Müdürlük her çalışma grubuna üye verir.

(2) Çalışma grupları, Teknik Komite tarafından belirlenen usul ve esaslara göre çalışır ve ihtiyaç duyulan konularda alt çalışma grupları oluşturabilir.

(3) Bakanlıkça yapılacak veri tanımlaması çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla uyum içinde yapılmasını sağlamak üzere tüm coğrafi veri temaları için bir tema çalışma grubu Bakanlıkça oluşturulur. Tema çalışma gruplarının başkanlığı o temanın koordinatör sorumlu kurumu tarafından yürütülür.

(4) Kurum ve kuruluşlar tarafından gelen talepler doğrultusunda ve ihtiyaç duyulan diğer konularda da Bakanlıkça çalışma grupları oluşturulabilir.

(5) Çalışma grupları; teşkiline esas konularda çalışmalar yapmak, bu konular ile ilgili planladığı, yürüttüğü ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında rapor hazırlamak ve Teknik Komiteye sunmakla görevlidir

***********************************************

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde aşağıdaki konularda çalışmalar şube müdürülükleri seviyesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda, "Çalışma Grubu" konularına göre yapılan çalışmalar, Daire Başkanlığı liderliğinde ilgili tüm paydaşların katılımı ile yürütülmektedir. 

***********************************************

TUCBS_ÇG01

Mevzuat Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG02

Altyapı ve Standardizasyon Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG03

Strateji ve Eylem Planı Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG04

Koordinasyon Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG05

Koordinat Sistemleri Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG06

Grid Sistemleri Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG07

Metaveri Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG08

Coğrafi Veri ve Temalar Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG09

Coprafi Veri ve Servis Kalitesi Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG10

Geoplatform Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG11

Kayıt Yönetimi Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG12

Coğrafi Veri ve Servis Paylaşımı Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG13

Akreditasyon Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG14

İzleme ve Raporlama Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG15

Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG16

Yaygınlaştırma Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG17

CBS Endüstrisi Çalışma Grubu

TUCBS_ÇG18

CBS Ekonomisi Çalışma Grubu

NOT : Çalışma Gruplarına http://cbstr.csb.gov.tr adresindeki sistem üzerinden kayıt yapılabilir.

************************************************

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan projeler ile gerekli görülen konu ve temalara ait çalışma gruplarının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. 

 

Methodology for the development of data specifications: baseline version (D 2.6, Version 3.0)