Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Yetki Yönetimi Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Bakanlık web sayfalarını analiz ve tasarımını yapmak/yaptırmak, geliştirmek ve/veya geliştirilmesini sağlamak, güncelleme, test işlemlerini yapmak/yaptırmak ve gerekli teknik desteği sağlamak,
  2. Elektronik Doküman Yönetim Sistemine ilişkin iyileştirme, geliştirme, eğitim ve destek hizmetlerini vermek/verdirmek,
  3. Elektronik Kurumsal İletişim Platformunun (EKİP) yetkilendirme, destek, işletim hizmetlerini yürütmek.
  4. Kurumsal uygulamalar için Kullanıcı Politikaları doğrultusunda kullanıcı tanımı, yetkilendirme işlemlerini yapmak, 
  5. Uygulamalara ilişkin kullanıcı ve işletmen dokümanları hazırlamak/hazırlatmak ve bunlarla ilgili eğitim programlarını ilgili birim ile koordine etmek,
  6. Kullanıcı eğitimi ve desteğine yönelik gerekli koordinasyonu yapmak,
  7. e-imza/mobil imza temin ve yenileme süreçlerini takip etmek,
  8. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,