Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Yapay Zekâ Ve Veri Analitiği Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Yapay zekâ, veri bilimi ve karar destek sistemleri ile ilgili konularda bilişim sistemleri, yazılım ve hesaplama altyapılarını tasarlamak/tasarlatmak, kurmak/kurdurmak ve işletmek, 
  2. Yapay zekâ, veri bilimi ve karar destek sistemleri ile ilgili iş birlikleri yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak, ulusal ve/veya uluslararası çalışmalara katılmak, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
  3. Bakanlık Karar Destek Sisteminin tasarım, kurulum ve güncellemelerini yapmak/yaptırmak, standartlar doğrultusunda yönetmek, Mobil olarak sunmak için  gereken önlemleri almak/aldırmak ve raporlar oluşturmak.
  4. Bakanlık veri tabanlarının bakım, tasarım, kurulum ve güncellemelerini yapmak/yaptırmak, standartlar doğrultusunda yönetmek, veri tabanlarının verimliliğini arttırmak için gereken önlemleri almak/aldırmak.
  5. Bakanlık yazılımlarının ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan veritabanı sistemlerinin (canlı, geliştirme, test) ortamını kurmak, tasarımı ve yapısına ilişkin analiz raporu oluşturmak, işletmek ve ortamlara ilişkin prosedürleri ilgili birimlerle belirlemek,
  6. Bakanlık veri ambarının bakım, tasarım, kurulum ve güncellemelerini yapmak/yaptırmak, standartlar doğrultusunda yönetmek, veri ambarının verimliliğini arttırmak için gereken önlemleri almak/aldırmak.
  7. Veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
  8. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.