Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
TUCBS Kurul Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve sistemin işleyişine yönelik izleme raporlarını hazırlamak,
  2. Coğrafi veri teması listelerinin, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisinin, kararların ve tanımlama dokümanlarının yayımlanmasını sağlamak,
  3. Gerçek ve tüzel kişilerden gelen Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine ilişkin faaliyetlerle ilgili talepleri almak,
  4. Ulusal coğrafi bilgi altyapısı kapsamında oluşturulan program, strateji ve eylem planlarının izleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek,
  5. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
  6. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
  7. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.