Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Standartlar ve Uygulamalar Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Akıllı şehir terminolojisini, birlikte çalışabilirlik modelini, veri sözlüğünü, referans mimari modeli ve ulusal akıllı şehir mimarisini hazırlamak ve güncelliğini sağlamak,
  2. Akıllı şehir veri yönetişim mekanizması ve uygulamalarını tesis etmek ve yönetmek,
  3. Akıllı şehir uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak, yarışma ve pilot uygulamalar gerçekleştirmek,
  4. Akıllı şehir teknolojilerine ilişkin izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları yürütmek,
  5. Görev alanına ilişkin konularda rehberlik, kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
  6. Akıllı şehirlere ilişkin yerli ve milli teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
  7. Akıllı şehir ve coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını bütünleyen yönetim, otomasyon ve dokümantasyon sistemleri ile ilgili uygulama, düzenleme, geliştirme ve izleme faaliyetleri yürütmek,
  8. Görev alanına ilişkin konularda uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak,
  9. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek,
  10. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.