Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü

Görevleri

 1. Veri Merkezi sunucu ve veri depolama sistemlerinin idamesi ve yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 2. Veri merkezindeki sunucuların OS (işletim sistemi) seviyesine kadar yönetimini sağlamak,
 3. Bakanlık uygulamalarının sağlıklı çalışması için gerekli sunucu/disk/işletim sistemlerini sağlamak,
 4. Veri merkezinde ihtiyaç duyulan disk sistemlerini ve bu sistemlerin network altyapısını hazırlamak ve yönetmek,
 5. Sunucu parkını(sanallaştırma platformu, donanım bileşenleri, işletim sistemleri) ve veri depolama sistemlerini yönetmek, izlemek ve gelişen sanallaştırma teknolojileri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,
 6. Sisteme entegre edilen tüm uygulama ve yeni işletim sistemleri için gerekli altyapıyı sağlamak,
 7. Bakanlık etki alanı, personel kullanıcı hesapları ve e-posta sistemlerini yönetmek,
 8. Sistem Merkezinde yer alan sunucuların belli periyotlarla yedekleme işlemlerini yapmak,
 9. Sistem güvenliğinin sağlanmasında Bilgi Güvenliği Şubesi ile koordineli olarak çalışmak,
 10. Şube Müdürlüğünün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli sistem donanımları ile ilgili temin işlemlerini yürütmek,
 11. Bakanlık merkez ve taşra kullanıcı bilgisayarlarına işletim sistemleri ve diğer yazılımların merkezi olarak kurulum alt yapısını oluşturmak ve güncelleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 12. Sistem odası geçiş sistemlerini kontrol etmek ve ilgili yazılımları yönetmek,
 13. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.