Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK YAZILIMLARI VE VERİ ANALİTİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Görevleri

 1. Başkanlığa intikal eden Şehircilik işlemleri kapsamındaki yazılım geliştirme taleplerini, yazılım geliştirme ve birlikte çalışma esasları çerçevesinde, analiz ve tasarımını yapmak/yaptırmak, geliştirmek ve/veya geliştirilmesini sağlamak, güncelleme ve test işlemlerini yapmak/yaptırmak,
 2. Bakanlık veri tabanlarının tasarım, kurulum ve güncellemelerini yapmak/yaptırmak, standartlar doğrultusunda yönetmek, veri tabanlarının verimliliğini arttırmak için gereken önlemleri almak/aldırmak.
 3. Bakanlık veri ambarlarının tasarım, kurulum ve güncellemelerini yapmak/yaptırmak, standartlar doğrultusunda yönetmek, veri ambarının verimliliğini arttırmak için gereken önlemleri almak/aldırmak.
 4. Yapay zekâ sistemlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılmak,  yapay zekâ altyapılarını tasarlamak, kurmak/kurdurmak,  
 5. Bakanlık Karar Destek Sistemini tasarım, kurulum ve güncellemelerini yapmak/yaptırmak, standartlar doğrultusunda yönetmek, ihtiyaç duyulan raporları yapmak/yaptırmak,
 6. Elektronik Doküman Yönetim Sistemine ilişkin iyileştirme, geliştirme, eğitim ve destek hizmetlerini vermek/verdirmek,
 7. e-imza ve mobil imza temin ve yenileme süreçlerini takip etmek,
 8. Bakanlık web ve intranet sayfalarını analiz ve tasarımını yapmak/yaptırmak, geliştirmek, güncelleme, test işlemlerini yapmak/yaptırmak ve gerekli teknik desteği vermek,
 9. Bilişim Koordinasyon Kurulu (BKK) sekreterya hizmetlerini yürütmek,
 10. E-devlet kapısı hizmetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak,
 11. Bakanlık bilişim politikaları ve birlikte çalışma standartlarını belirlemek,  
 12. Coğrafi bilgi sistemleri, bilişim sistemleri mimarisi, yazılım geliştirme/bakım şartnamelerine görüş vermek,
 13. Ulusal ve/veya uluslararası projeleri araştırmak, değerlendirme raporları oluşturmak,  uygun görülen projeleri ilgili birimler ile koordine etmek, planlamak, yapmak/yaptırmak, izlemek, 
 14. Ulusal ve/veya uluslararası ortaklıklar oluşturmak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak,
 15. Akademik yayınları takip etmek,  ulusal ve/veya uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimlere katılmak, çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek,
 16. Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.