Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Şehircilik Yazılımları Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Şehircilik işlemleri kapsamındaki yazılım geliştirme taleplerini, yazılım geliştirme ve birlikte çalışma esasları çerçevesinde, analiz ve tasarımını yapmak/yaptırmak, geliştirmek ve/veya geliştirilmesini sağlamak, güncelleme ve test işlemlerini yapmak/yaptırmak,
  2. Şehircilik yazılımlarına ilişkin veri alış/verişini sağlayacak sistemleri oluşturmak, yetkilendirme işlemlerini yapmak,
  3. Yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirler almak/aldırmak,
  4. Faaliyet alanına ilişkin ulusal ve/veya uluslararası proje ve çalışma gruplarına katılmak,
  5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.