Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Coğrafi Bilgi Sistemlerine yönelik olarak yeni nesil teknolojilerin araştırma ve geliştirmesi ile faaliyetleri yürütmek,
  2. Daire başkanlığına yönelik projelerin genel bütçe dokümantasyonunu hazırlamak, bütçe için teklif projelerde bulunmak,
  3. Coğrafi Bilgi Sistemi, çevre, şehircilik ve Bakanlık uygulamalarının birbiri ile entegrasyonunu sağlamak ve proje yaşam döngüsünü ilişkisel olarak takip etmek,
  4. Daire başkanlığına ait iç/dış yazışma yapmak, yazışmaları takip etmek,
  5. Görev kapsamına giren konularda araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  6. Görev kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda kurumsal temsilde bulunmak,
  7. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.