Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Proje Analiz Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Bakanlık bilişim politikaları ve birlikte çalışma standartlarını belirlemek, bilişim alanındaki yeni nesil teknolojilerin araştırma ve geliştirmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
  2. Birimlerden gelen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirerek gerçekleştirilmesi için planlama yapmak, projeler hazırlamak, teknik şartname hazırlamak, hazırlanmasına destek vermek.
  3. Görev alanına ilişkin stratejik hedef ve faaliyetleri takip etmek, düzenlemek ve ilgili birimlerle işbirliği, koordinasyonu ve iletişimi sağlamak, başkanlığın idari hizmet süreçlerini yürütmek,
  4. Görev alanına ilişkin ulusal ve/veya uluslararası projeleri ve akademik yayınları araştırmak, takip etmek, ortaklıklar oluşturmak, proje üretmek, rapor oluşturmak, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak, kongre, sempozyum ve eğitimlere katılmak, ülkemizi temsil etmek, koordine etmek, iş birliği ve uyum çalışmalarında bulunmak
  5. Daire başkanlığına yönelik projelerin genel bütçe dokümantasyonunu hazırlamak, bütçe için teklif projelerde bulunmak
  6. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
  7. Daire başkanlığına ait iç/dış yazışma yapmak, yazışmaları takip etmek,