Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Mobil Uygulama Ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Başkanlığa intikal eden mobil yazılım geliştirme ve güncelleme taleplerini, yazılım geliştirme ve birlikte çalışma esasları çerçevesinde, analiz, tasarım ve geliştirmesini sağlamak,
  2. Geliştirilen yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirler almak/aldırmak,
  3. Bakanlık bünyesinde veya hizmet yoluyla geliştirilmesi planlanan mobil yazılımların mobil marketlerde yayınlanmasına yönelik süreçleri planlamak, süreçleri işletmek ve yayınlanmasını sağlamak.
  4. Mobil marketlerde yayında bulunan mobil uygulamalara güncelleme desteğinin verilmesini sağlamak.
  5. Mobil uygulamaların güvenliğinin sağlamak. 
  6. Geliştirilen mobil uygulamaların işlevsel testlerinin yapılmasını koordine etmek.
  7. Faaliyet alanına ilişkin ulusal ve/veya uluslararası proje ve çalışma gruplarına katılmak,
  8. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.