Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Kurumsal Yazılımlar Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Başkanlığa intikal eden kurumsal yazılım geliştirme taleplerini yazılım geliştirme ve birlikte çalışma esasları çerçevesinde, analiz ve tasarımını yapmak/yaptırmak, geliştirmek ve/veya geliştirilmesini sağlamak, güncelleme ve test işlemlerini yapmak/yaptırmak,
  2. Başkanlık tarafından geliştirilen kurumsal yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirler almak/aldırmak,
  3. Bakanlık yazılım yaşam döngüsü araçlarını kurmak, işletmek, bakım ve desteğini sağlamak,
  4. Bakanlık yazılımlarının altyapılarına yönelik teknolojik standartları belirlemek, geliştirmek, gerekli teknik desteği sağlamak.
  5. Uygulamaların güvenliğinin sağlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak. 
  6. Uygulamaların işlevsel testlerinin yapılmasını koordine etmek.
  7. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.