Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
İzin Ve Lisans Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişilerinin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplamasına, üretmesine, paylaşmasına ve satmasına ilişkin faaliyetleri kapsamında Bakanlık tarafından verilecek lisans ve izin işlemlerine dair faaliyetleri yürütmek,
  2. Özel hukuk tüzel kişilerinin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi içerisinde yer alan coğrafi verilere ilişkin mevcut verileri kullanarak, veri madenciliği yapması, yeni veri üretmesi faaliyetleri kapsamında Bakanlık tarafından verilecek lisans işlemlerine dair faaliyetleri yürütmek,
  3. Görev kapsamına giren konularda araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  4. Görev kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda kurumsal temsilde bulunmak,
  5. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.