Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

 1. Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, 
 2. Genel Müdürlük personelinin atama, yer değiştirme, geçici görevlendirme, göreve başlayış ve ayrılış, terfi, görevde yükselme unvan değişikliği, izin, disiplin, emeklilik, istifa ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek, 
 3. Büyük Proje ek özel hizmet tazminatı ve yabancı dil tazminatından yararlanacak personel ile ilgili işlemleri yürütmek, 
 4. Daire Başkanlığında kullanılan insan kaynakları yazılımına birimle ilgili verileri güncel olarak girmek, 
 5. Genel Müdürlük personeli özlük dosyalarını arşivlemek ve muhafaza etmek,
 6. Genel Müdürlükte çalışan işçi personelin değerlendirme puan cetvelleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 7. Personelin sendikaya üyelik ve sendikadan çekilme işlemlerini takip etmek,
 8. Genel Müdürlük personeli ile ilgili olarak mahkemelerde devam eden davaları takip etmek, 
 9. Giyim yardımları ile lojman, misafirhane, kreş vb. taleplerle ilgili işlemleri yürütmek,
 10. Personelin doğum, evlilik, emeklilik, hastalık, vefat vb. konularla ilgili duyuruları yapmak, personel arasında kaynaşmayı artıracak sosyal faaliyetler düzenlemek,
 11. Genel Müdürlüğün faaliyetleri kapsamında Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen eğitim, bilgilendirme, faaliyetlerinin ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak,
 12. Daire Başkanlıklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde çalışmak,
 13. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.