Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
İdari İşler Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Genel Müdürlük hizmet birimlerinin kurulması, kaldırılması ve bağlantılarının değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak,
  2. Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,
  3. Evrak ve arşiv işlemlerini ve imha edilecek evrakları Genel Müdürlük Daire Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde yürütmek,
  4. Sivil Savunma ve seferberlik hizmetleri, güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak, 
  5. Genel Müdürlüğün sekretarya hizmetlerini yürütmek,
  6. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.