Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğünü

Görevleri

 1. Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan personele (son kullanıcı) teknik destek vermek sorunlarını gidermek ve bilişim cihazlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak,
 2. Bakanlık birimlerinden gelen donanım ve yapısal kablolamaya yönelik talep ve arızaları değerlendirmek, bilgisayar ve yan donanımları ile yazılımlarının kesintisiz olarak çalışmasını sağlamak,
 3. Merkez Birimleri personeli ve taşra bilgi işlem sorumluları tarafından, yardım masası uygulaması üzerinden bildirilen bilişim cihazları ve bilgisayar yazılımları sorunlarının çözümü ile ilgili çalışmalar yapmak. Yardım masası uygulaması üzerinden oluşturulan kayıtların gereği için ilgili birimlere yönlendirmesini gerçekleştirmek.
 4. Garanti süreleri sona ermiş olan donanımların tamir ve bakımlarını yapmak, Arızaların giderilememesi durumunda tedarikçi firmalara veya bakım işini üstelenmiş firmaya sorunu ileterek çözümünü sağlamak ve takibini yapmak,
 5. Veri Merkezinin tüm elektrik ve mekanik altyapısını ilgili birim ve firmalarla kurmak / kurdurmak, yönetmek,  işletmek ve çıkacak arızlar ile ilgili birim ve garantör firmalarla iletişim kurmak ve sorunların giderilmesi için gerekli tüm çözüm süreçlerini koordineli gerçekleştirmek,
 6. Bilişim cihazlarının bakanlığımız altyapısına uygun olup olmadığı belirlenerek bir takip mekanizması oluşturmak, istatistiklerini çıkarmak, mevcut istatistiklerden faydalanarak yeni alınacak donanımların stratejik planlamasını yapmak,
 7. Ekonomik ömrü dolan, kayıp veya çalınan donanımların demirbaş düşüm işlemlerini ilgili birime bildirmek, yedek parça stok takibini yapmak ve ilgili birimlerden gelen yedek parça taleplerini karşılamak, kullanım dışı kalan bilişim cihazları için ilgili birimlerin kuracağı hurda komisyonları ile koordineli çalışabilmek üzere teknik personel desteği sağlamak,
 8. Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
 9. Bakanlığımız birimleri bilişim cihazları envanter listesi oluşturulması için ilgili birimler ile koordineli olarak çalışmak,
 10. Diğer şubeler ve birimler ile ortak çalışmalarda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,
 11. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,