Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Coğrafi Analiz ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında her türlü coğrafi verinin işlenmesi ve analiz edilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  2. Coğrafi verilerden tematik haritaları hazırlamak,
  3. Özel kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile veri paylaşımı, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularında, işbirliğine konu veriyi üreten kurumların da katılımıyla çalışmalar yapmak,
  4. Mekânsal analiz ve iş zekâsına dayalı yazılım çözümleri üzerinden analiz üretmek, takip etmek ve yönetmek.
  5. Ulusal Coğrafi Servis altyapısına dayalı türlerine göre yerli ve milli harita altyapısının oluşturulması, yaygınlaştırılması,
  6. Bakanlığın diğer birimlerinde ihtiyaç duyulan verilerin analiz edilmesi ve veri madenciliği yapmak,
  7. Görev kapsamına giren konularda araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  8. Görev kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda kurumsal temsilde bulunmak,
  9. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.